UEH Liên Minh Không Rác Thải Hợp tác với chúng tôi
Đăng ký / Đăng nhập

“Không rác thải” là gì?

“Không rác thải” là một mục tiêu đạo đức, kinh tế, hiệu quả và có tầm nhìn, để hướng dẫn mọi người thay đổi lối sống và thực hành để mô phỏng các chu kỳ tự nhiên bền vững, nơi tất cả các vật liệu bị loại bỏ được thiết kế để trở thành tài nguyên cho người khác sử dụng.

TỪ CHỐI

Chất thải đi đến bãi rác có thể được giảm thêm bằng cách tái chế

TÁI CHẾ

Chất thải đi đến bãi rác có thể được giảm thêm bằng cách tái chế

GIẢM THIỂU

Cần cắt giảm việc sản xuất & tiêu thụ các loại nhựa sử dụng một lần

TÁI SỬ DỤNG

Hỗ trợ các doanh nghiệp VN chuyển đổi sang nền kinh tế tái sử dụng

THIẾT KẾ LẠI

Các sản phẩm tiêu dùng đến tay người tiêu dùng mà không có bất kỳ bao bì dùng một lần nào

Ủ PHÂN

Không cần phải đốt, hơn 70% chất thải có thể được ủ thành đất giàu dinh dưỡng dùng trong nông nghiệp

QUẢN LÝ RÁC DƯ

Giảm rác thải dư đến mức tối thiểu. Phản đối việc thiêu hủy và các phương pháp gây ô nhiễm không khí, biến đổi khí hậu

Bạn có biết?

Nếu mỗi sinh viên UEH chuyển sang sử dụng túi vải hàng ngày sẽ giảm 90 tấn túi ni lông thải ra môi trường mỗi năm.

Sự kiện

Những dự án nâng cao ý thức giảm thiểu rác thải

Sự kiện

Lợi ích từ việc sống "xanh hoá" - Nghĩ "xanh" cho cuộc sống thêm "xanh"!

Sự kiện

UEH Zero Waste Campus: Chuỗi Challenge “Dấu Chân Xanh” - Thành quả của cuộc hành trình thay đổi tư duy - “xanh hóa” cuộc sống.

Sự kiện

UEH Zero Waste Campus: Phát động chuỗi Challenge “Dấu Chân Xanh” - Hành trình trở thành công dân xanh UEH

Tin mới cập nhật

Bài toán giải Rác - Hành trình hướng đến lối sống xanh Zero Waste